SEO Content appears the first in source code and on the very bottom of page. Its placement depends on Module.

1. Edit it in CMS "SEO Content" Content Area on normal CMS pages.

2. E-commerce categories have it in "SEO ("SEO Content")" section.

3. E-commerce Product is editable in "SEO Data (Content)" section.

There is default image that is in /styles/responsive/c/ folder. If you want to replace it with another default image, just upload image with "caption-sub.jpg" name to the folder. Size should be 1920 x 320px

You can use Caption Image field in CMS to replace it on specific pages.

Or upload Category Image on E-Commerce pages.

1. CMS - "Header" field

2. Ecommerce Category - category name

3. Ecommerce Product - product name

4. Blog list - blog name

5. Blog post - post name

6. News/Events item - news/events name

Subtitle

Blog and News/Events module also contain subtitle that is pushed automatically from modules

bře 27 , 2022

Řádná členská schůze 2022

Adresa

Město: Na Hradbách, Náměstí Míru 10, 276 01 Mělník

Vážení členové,


rádi bychom vás pozvali na řádnou členskou schůzi, která se bude konat v neděli 27. března 2022 od 13:00 hodin v restauraci Na Hradbách, Náměstí Míru 10, 276 01 Mělník


Program:

1/ Zahájení
2/ Určení zapisovatele a skrutátora
3/ Zpráva prezidenta
4/ Zpráva ekonoma
5/ Zpráva matrikáře
6/ Zpráva koordinátor akcí
7/ Zpráva Kontrolní komise
8/ Schválení účetní závěrky za rok 2021
9/ Diskuze
10/ Závěr
Těšíme se na vaši účast.


Výkonný výbor Retriever Sport CZ

Vrátit se

Zpravodaj

Subscribe to the Retriever Sport CZ mailing list to receive updates on new arrivals, special offers and other discount information.

http://www.addthis.com/

login: f814786@mvrht.com

password: ****

Here you can edit icons that appear on Share block on the right.