SEO Content appears the first in source code and on the very bottom of page. Its placement depends on Module.

1. Edit it in CMS "SEO Content" Content Area on normal CMS pages.

2. E-commerce categories have it in "SEO ("SEO Content")" section.

3. E-commerce Product is editable in "SEO Data (Content)" section.

There is default image that is in /styles/responsive/c/ folder. If you want to replace it with another default image, just upload image with "caption-sub.jpg" name to the folder. Size should be 1920 x 320px

You can use Caption Image field in CMS to replace it on specific pages.

Or upload Category Image on E-Commerce pages.

1. CMS - "Header" field

2. Ecommerce Category - category name

3. Ecommerce Product - product name

4. Blog list - blog name

5. Blog post - post name

6. News/Events item - news/events name

Subtitle

Blog and News/Events module also contain subtitle that is pushed automatically from modules

Vyvážený trénink

Vyvážený trénink

Abychom získali dokonalého retrívra, musíme ho krmit vyváženě potravou pro tělo i pro "duši". Při tréninku pes získává a vstřebává nové informace a dovednosti, a stejně jako záleží na vhodné skladbě krmné dávky, záleží na vyvážené skladbě tréninkové lekce. Pravé umění dobrého výcvikáře spočívá v schopnosti logického uvažování, jež vede k trvalému rovnoměrnému progresu ve výcviku. Zaměříme-li se delší dobu na jednu konkrétní dovednost, dojde ke zhoršení všech ostatních dříve získaných dovedností. Navíc takto jednostranně zaměřeným výcvikem získáme znuděného psa, podávajícího ubohý výkon. Pro úspěšný výcvik je nutná rovnováha ve skladbě tréninkové lekce.

 

Připomeňme si několik základních faktů o metodice výcviku:

 

 • Psi se učí nejlépe řetězením dílčích dovedností, jež se po důkladném procvičení a upevnění skládají v celek.
 • Psi se snáze učí pozitivním posilováním, nežli vynucením.
 • Trénink by měl pouze vhodně doplnit a posílit přirozené vlohy psa, ne je potlačovat a násilně předělávat.
 • Trénink je výuka, ne zkoušení. Selháním se pes nic nenaučí.
 • Při tréninku nezapomínejme na vliv skupinové dynamiky.
 • Všechny dovednosti musíme postupně upevnit nejdříve doma, postupně za působení stále obtížnějších vnějších vlivů a podmínek.
 • Trénink není program, ale dynamický proces.
 • Psi se učí nejlépe, pokud se nácvik cyklicky opakuje.
 • Každá tréninková lekce by měla procvičovat jak speciální, tak základní dovednosti.

Abychom docílili vyváženého tréninku, nemůžeme postupovat jednoduše podle určitého neměnného návodu. Úspěšný trénink je spíše procesem než programem. Program má striktně daný průběh se začátkem a koncem. Příliš často je takový program jako jakási kuchařka používán u všech psů, bez ohledu na jejich zralost, nadání, dovednosti či progres. V programu se postupuje od jednoho kroku k dalšímu, bez zpětné vazby a kontroly dříve získaných dovedností. Naproti tomu proces je nekonečným cyklem plánování, učení, ověřování dovedností a průběžného vyhodnocování. Fáze vyhodnocování pak slouží jako podklad pro plánování další lekce.

Denní vyhodnocování nutí trenéra trvale posuzovat výsledky a tím průběžně ověřovat vhodnost zvolené metodiky, eventuelně ji pak pružně přizpůsobovat. Tréninkový proces musí zůstat flexibilní a vycházet z individuálních potřeb a dovedností konkrétního jedince. Žádné fixní pravidlo či neměnný postup nemůže nahradit logický tréninkový proces, přizpůsobený na míru vašeho psa. Co jednomu vyhovuje, u druhého může totálně selhat.

Denně se ptejte sami sebe:

 • Je v učení pokrok?
 • Fungují metody výcviku?
 • Dosahuje pes očekávaných výkonů?

Průběžně kontrolujte dříve dosažené dovednosti a zejména ty základní stále upevňujte.

Zapomeňte na "Prima, máme skvělou poslušnost, hotovo, nazdar! Teď se vrhneme na marking!" Nikdy nemůžete přestat obnovovat dříve naučené dovednosti.

Autor: Mike Stewart
Překlad: Petra Otevřelová

Zpravodaj

Subscribe to the Retriever Sport CZ mailing list to receive updates on new arrivals, special offers and other discount information.

http://www.addthis.com/

login: f814786@mvrht.com

password: ****

Here you can edit icons that appear on Share block on the right.